Tarotutbildning

Har du tittat i en tarotlek eller tarotbok, känt dig nyfiken och förvirrad på samma gång, och undrat hur du någonsin ska kunna lära dig detta? Intuitiv Tarot® passar dig som tycker det är svårt eller för stelt att lära dig tarot med hjälp av böcker. I kontakt med tarotlekens arketyper och med medvetenhet om dig själv blir du den bästa vägledaren. Vi inspirerar dig att, liksom tarotkortet Narren, våga ta dina första steg på den intuitiva vägledarens väg.

Diplomutbildningen Intuitiv Tarot® sker i sju steg. Du anmäler dig till ett steg i taget. GÖR DIN INTRESSEANMÄLAN HÄR!

Intuitiv Tarot® Narrens resa, stora arkanan
Upptäck hur din intuition fungerar tillsammans med tarotkort och lär känna dig själv genom stora arkanans 22 arketyper. Följ med på den inre resan – Narrens resa.

Intuitiv Tarot® Narrens resa, lilla arkanan – mynt & bägare
Du och de fyra elementen. Öppna dig för de fyra elemen­ten och numerologin bakom tarot. Under denna kurs ger vi mest fokus till mynt/jord och bägare/vatten. Du får lära dig flera nya tarotstjärnor och får fördjupad insikt om det praktiska arbetet som tarotläsare.

Intuitiv Tarot® Narrens resa, lilla arkanan – svärd & stavar
Du och de fyra elementen. Fortsatt arbete med lilla arkanan, de fyra elemen­ten och numerologin bakom tarot. Under denna kurs ger vi mest fokus till svärd/luft och stavar/eld.

Intuitiv Tarot® Narrens resa, hovkorten
Alla dina relationer. Fördjupande arbete med de 16 hovkorten hjälper dig att tydligare förstå relationer du har omkring dig.

Intuitiv Tarot® Narrens resa, tarotläsaren
Odla din karaktär som tarotläsare. Fördjupa dig i vägledarrollen och utveckla dina styrkor som intuitiv tarotläsare. Teoripassen är få, då samtalen om ditt eget förhållningssätt till det du gör är viktigare.

Intuitiv Tarot® Narrens resa, tarotprenör
Tarot som yrke. Ytterligare fördjupning i vägledarrollen. Verklighets­baserade och spännande övningar. Insikt om hur det är att driva företag med inriktning på tarot.

Intuitiv Tarot® Narrens resa, diplomering
Diplomera dig inom Intuitiv Tarot®. Under sex månader får du göra ett visst antal egenarrangerade tarotläsningar. Diplom­erings­helgen innehåller både teoretiskt prov och festligheter.

Tarotläger
Oavsett vilket steg du är på kan du delta på ett tarotläger där du övar tarot tillsammans med dina kurskamrater och får personlig vägledning av dina kursledare.

GÖR DIN INTRESSEANMÄLAN HÄR!